Integritetspolicy

Jag hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver jag hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Jag sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Jag grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Jag samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter jag har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att jag har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Dimitri Gkoratsas (personuppgiftsombud)
Telefon: 070 041 23 77
E-post: kontakt@dimitrigkoratsas.se

Dimitri Gkoratsas / D&M Webbyrå (personuppgiftsansvarig)
Bjursätragatan 25A
124 62 Bandhagen